var trackScrolling=true; var trackScrollingPercentage=false; var ScrollingPercentageNumber=25; var stLogInterval=10*1000; var cutOffTime=900; var trackNoEvents=false; var trackNoMaxTime=false; var docTitle='Vogue Paris August 2009 | ADN de la Mode by Inez & Vinoodh (Part 1)';