Vogue Nippon December 2009 – Sasha Pivovarova by Inez & Vinoodh

sashacover Vogue Nippon December 2009   Sasha Pivovarova by Inez & Vinoodh